Διεύθυνση

Λ. Αλίμου 129 (1ος όροφος)
Τ.Κ. 16452, Αργυρούπολη

Τηλέφωνα

0030 2109956330-1
0030 2109956331 (φαξ)

 E-mail

info@georgiou-insurance.gr
agrotiki@otenet.gr

Ένα νέο πιο ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο έχει διαμορφωθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου, ο στόχος του οποίου είναι η εξασφάλιση της μέγιστης προστασίας των ασφαλισμένων και των τρίτων ζημιωθέντων καθώς και η ασφάλεια και η διαφάνεια στις συναλλαγές.
Το να μην μένετε ούτε λεπτό χωρίς ασφάλιση αποτελεί μια πράξη σεβασμού και ευθύνης προς τους συνανθρώπους μας. Επιπλέον, με τη σωστή ασφάλιση προστατεύετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας από τις υπέρογκες οικονομικές επιπτώσεις και ποινικές κυρώσεις που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα, για την οικονομική αποκατάσταση των συνανθρώπων μας που μπορεί να βλάψετε οδηγώντας.
Εκτιμώντας ότι συναισθάνεστε την ευθύνη του να είστε ασφαλείς, παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες σημαντικές πληροφορίες που σας αφορούν.  


Τι κίνδυνος υπάρχει όταν είμαι ανασφάλιστος;
Διακινδυνεύετε να σας επιβληθεί πρόστιμο, μετά από έλεγχο από την αστυνομία, που μπορεί να φτάσει το ποσό των €1.000 καθώς και διοικητικές κυρώσεις όπως η αφαίρεση του διπλώματος, της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος για 6 μήνες. Πέραν τούτου, σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα θα έχετε τις επιπτώσεις των ποινικών κυρώσεων καθώς και των διοικητικών κυρώσεων που θα σας επιβληθούν όπως  η αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για 2 έτη. Σημειώσατε ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται και στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος αλλά και στον οδηγό αυτού.


Τι πρέπει να κάνω για να μην μένω ποτέ ανασφάλιστος;
Να θυμάστε ότι η ασφάλισή σας έχει ορισμένη διάρκεια, ισχύει δηλαδή για το διάστημα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Να φροντίζετε να πληρώνετε το ασφάλιστρο σας έγκαιρα, δηλαδή πριν την έναρξη της ασφάλισης, είτε πρόκειται για νέο ασφαλιστήριο είτε πρόκειται για την συνέχιση της ασφάλισης που ήδη έχετε. Να θυμάστε ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στην Εταιρία να παραδώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εάν δεν έχει προηγουμένως εισπράξει το αντίστοιχο ασφάλιστρο. 


Πώς αποδεικνύω την ασφάλισή μου σε περίπτωση ελέγχων των αστυνομικών οργάνων;
Αποδεικτικό ασφάλισης αποτελεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο πρέπει να έχετε πάντοτε στο αυτοκίνητό σας. Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει το ασφάλιστρο, αλλά για διαδικαστικούς λόγους δεν έχετε παραλάβει ακόμη το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, η απόδειξη εξόφλησης των ασφαλίστρων και η προσφορά ασφάλισης που έχετε λάβει από την Εταιρία, και που αναφέρει τις αναλυτικές καλύψεις που σχετίζεται με την ασφάλιση του οχήματός σας, αποτελούν έγκυρο αποδεικτικό της ασφάλισης σας.

Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος , όπως και για Οδική Βοήθεια εφόσον έχετε ασφαλισθεί για την εν λόγω κάλυψη.

car1car2car3

Στοιχεία Επικοινωνίας

Georgiou Insurance Services

Λ. Αλίμου 129 (1ος όροφος)
    Τ.Κ. 16452, Αργυρούπολη

0030 2109956330-1

0030 2109956331

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνήστε μαζί μας

2109956330-1

info@georgiou-insurance.gr

Φόρμα Επικοινωνίας


Ακολουθήστε μας facebook

Που Βρισκόμαστε